• Ngày của mẹ 2017 - 2

Bạn có muốn khám phá bó hoa mà Stylist Hoàng Ku đã chọn để tặng mẹ nhân ngày Mother’s Day ? Là những búp hồng ken chân trong đọt lá non, là những bông lan tường sắc kem hòa với ánh vàng rực rỡ của cành kangaroo đầy lạ lẫm. Tất cả tạo nên bó hoa bừng sáng mà vẫn dịu dàng. Bó hoa dành tặng mẹ với tất cả tình yêu, niềm thương và nỗi nhớ. Bởi, mẹ, “là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời”.